<h1>Mærkesager</h1>

Mærkesager

Jeg har en række mærkesager, som jeg gør alt for at få med i de politiske beslutninger. Læs mere om dem.

Vi skal passe godt på vores ældre og give dem en attraktiv seniortilværelse. 

Der er mange aktive seniorer i vores kommune, og de skal have plads til at være aktive.

Vores seniorer gør en stor forskel for vores kommune. Der er mange aktive, frivillige kræfter, som dagligt knokler for de små lokalsamfund. De har tiden og ressourcerne til at tage noget af ansvaret på sig.
Rigtig mange af dem er garanter for udvikling af vores kommune, og det skal vi som kommune understøtte endnu mere i fremtiden.
Rigtig mange ældre lever længere tid i deres eget hjem, og det er en god udvikling. Når det ikke længere er muligt, ønsker flere at flytte i alternative boformer. Min vision er derfor, at vi får et mere alsidigt botilbud i Skanderborg Kommune, som er attraktivt for de seniorer, der ønsker at flytte fra et stort parcelhus, når børnene er flyttet hjemmefra.
Vi er netop nu i gang med at bygge nye, moderne plejehjem for de, som har brug for ekstra omsorg og pleje. Og flere er på tegnebrættet.
Boligerne er centralt placeret i attraktive områder, og visionen er, at der skal være plads til socialt samvær på fællesarealerne, også selvom man ikke er beboer. Fællesskabets Hus i Ry er et godt eksempel på sådan et aktivitetscenter for seniorer.  

Vi skal prioritere naturen, så vi kan fastholde en grøn kommune.

Naturen er en del af grundfortællingen om vores kommune, og vi skal huske at passe på den. Befolkningstallet i Skanderborg stiger stødt, og mange nye familier fortæller, at de har valgt at slå sig ned her, fordi der er nem adgang til skov og søer.

Det er vigtigt, at vi husker at passe godt på vores natur. Vi skal sørge for, at der er stille og uberørt natur. Samtidig skal der god og tydelig adgang til skov og sø for alle, på en måde så der er plads til både dyr og mennesker i vores natur.

Vi er næsten færdige med skovrejsningsprojektet på Anebjerg mellem Stilling og Skanderborg, hvor skovrejsning og byudvikling er gået hånd i hånd. Projektet er på mange måder fantastisk, og vi kan med stolthed tage erfaringerne med til kommende byudviklingsprojektor. Vi skal nemlig sikre, at vores byer i fremtiden også er grønne byer med tæt adgang til naturen.

Vores børn og unge er kommunens fremtid, vi skal passe godt på dem og give dem en tryg og rolig opvækst.

Vi oplever en enorm befolkningstilvækst i Skanderborg, og det er skønt at være en del af en kommune i rivende udvikling. Men det stiller ekstra krav til os som politikere, så vi sikrer, at Skanderborg fortsat er et attraktivt sted at bo. 

Vi er den kommune i Jylland, faktisk i hele Danmark, der oplever den største tilvækst af børn. Det betyder også, at vi over de næste 10-15 år skal skabe flere daginstitutionspladser end noget andet sted i hele landet.

Vi har et stort budget til at møde behovet og sammen med borgerne i lokalsamfundene, skal vi realisere vores drømme om det fremtidige gode børneliv.

Vi skal styrke det lokale ejerskab og fællesskab omkring kommunens folkeskoler.

I Skanderborg Kommune har vi nogle rigtig gode og meget forskellige skoler. Det er en styrke, og vi skal være i stand til at sætte pris på forskelligheden og håndtere dem derefter.

Jeg arbejder for, at Skanderborg Kommunes folkeskoler åbner sig op mod lokalsamfundet. Skolerne er ikke kun et ansvar for skoleledelse, lærere og pædagoger, i fremtiden får vi brug for, at vores skoler er et fællespunkt, hvor forældre også byder ind i det fællesskab. Det enkelte lokalsamfund har langt bedre føling med, hvad der skal til for at støtte lige nøjagtig deres skole, end vi har

Folkeskolen skal være for alle børn, også de der ikke skal være akademikere. Jeg mener, at vi skal have flere voksne hænder i vores skoler, og vi skal huske at tænke alle vores håndværksmæssige discipliner ind. På den måde kan vi inkludere aktiviteter, der også henvender sig til de børn, der gerne vil lave noget med deres hænder og deres krop.

Det skal vi blive endnu skarpere til.

 

Livet leves, når vi har fri

Vi bliver flere borgere i Skanderborg Kommune, og vores idræts- og fritidsfaciliteter skal følge med.

Jeg tror på, at vi i fællesskab kan skabe mere. Vores kommune er fyldt med aktive borgere, ildsjæle og stærke foreninger, der hver dag gør en kæmpe forskel og styrker vores lokalsamfund. Jeg mener, at borgere, virksomheder, foreninger og kommune skal arbejde sammen, i samlet flok har vi de ressourcer, der skal til for at realisere vores fælles drømme.

Kulturen danner os som mennesker og giver os fælles oplevelser og samtaleemner. I Skanderborg Kommune har vi et rigt kulturliv – vi har et statsstøttet museum, igangværende arkæologiske udgravninger og en festival, der virkelig sætter Skanderborg på Danmarkskortet.

Men efter min mening skal vi blive bedre til at understøtte kulturlivet fra kommunal hånd.

Vi skal have styrket vores indsats og fysiske forhold, så vi giver de aktive borgere, der gør en stor indsats for kulturlivet, de bedste vilkår. På den måde får vi kulturlivet til at vokse og gro, endnu mere end det allerede gør i dag.

Skanderborg er en anerkendt erhvervskommune, og det skal vi blive ved med at være.

 

Vi skal som kommune kunne møde erhvervslivet, hvor de er og have et agilt samarbejde. Skanderborg er en kommune i vækst; de store virksomheder udvider, og flere og flere små selvstændige og erhvervsdrivende ser dagens lys.
Vi skal være klar til at understøtte dem og lytte, når de har brug for det. Hvis vi sørger for at holde den gode dialog, kan vi meget mere. En af de store fordele ved at bo og arbejde i en lille kommune er, at der er kortere vej til borgmesteren, og det er vigtigt for mig at være tæt på og besøge vores virksomheder i kommunen. 

Vi skal sørge for at udbyde en god service over for vores erhverv. Det gør vi blandt andet ved at sikre, at der er tilstrækkeligt med jord til udvidelser og nye virksomheder, hurtig sagsbehandling og ikke mindst adgang til at kunne finde nye medarbejdere.

Vi skal blive bedre til at understøtte den grønne omstilling, og vi skal gøre det mere attraktivt at flytte til Skanderborg Kommune ved at skabe gode bosætningsmuligheder, velfærd og børnehavepladser. På den måde kan vi bedre tiltrække god og solid arbejdskraft.

Jeg drømmer om en kommune, der ser muligheder.

Uanset hvem vi er, så er vi alle sammen en del af fællesskabet Skanderborg Kommune. Vi er så heldige, at der bor rigtig mange ildsjæle og engagerede borgere ude i vores lokalsamfund, og når vi løfter i flok, skaber vi den bedste udgave af vores dejlige fælles hjem.

Kan vi indgå i forskellige former for partnerskaber, hvor vi i fællesskab løfter udviklingen, så tror jeg på, at vi kan meget mere. Vi får mere for pengene, og det giver et større ejerskab og en stolthed for vores lokalsamfund, by og kommune.

Min drøm er, at ’kommunen’ ikke bliver et fjernt sted, vi bare taler om. Vi skal væk fra bureaukratiet og opfattelsen af ’kommunen’ som værende medarbejdere, der sidder på kontorer og ikke lytter efter. For ’kommunen’ er jo os alle sammen. Vi betaler alle kommuneskat, og vi er også fælles om at beslutte, hvad pengene skal gå til.

Når en borger henvender sig til kommunen, skal det være mulighederne, der sættes i fokus. Man skal mødes af dygtige fagpersoner, der opmuntrer og kommer med kvalificeret hjælp. I stedet for bare at få et nej.

Vi skal fokusere på udviklingen og mulighederne i stedet for begrænsninger.

Hvis vi alle bidrager til fællesskabet, så bliver det en bedre og stærkere kommune.