<h1>Hvem er jeg</h1>

Hvem er jeg

Min vej ind i politik har været anderledes.

Jeg har ikke, som mange andre, en baggrund som partipolitisk aktiv. Den erfaring fik jeg først, da jeg blev valgt ind i byrådet i Skanderborg Kommune i 2010. Det gør mig på nogle punkter lidt uskolet, men det ser jeg som en styrke, fordi det giver mig en mere umiddelbar måde at tænke det politiske spil på.

Når jeg skal beskrive mig selv, er det som foreningsmenneske.

Jeg kommer ud af en stolt foreningsfamilie, og jeg har i høj grad fået min demokratiske opdragelse fra mit frivillige liv i Gl. Rye Idrætsforening. Mine forældre har gjort en enorm indsats for landsbyen og det lokale idrætsliv, og tidligt lærte jeg, hvordan vi kan skabe store ting, når vi løfter i flok.

I mit politiske arbejde insisterer jeg på dialog og inddragelse. Jeg tror på, at vi i fællesskab kan skabe bedre løsninger for hele Skanderborg Kommune. Sammen skal vi finde ud af: Hvor er det, vi gerne vil hen? Og hvordan kan vi realisere drømmene?

Det har betydet, at jeg nogle gange godt kan være lidt idealistisk, men jeg tror på, at vi i fællesskab kan udvikle den her kommune til en fantastisk kommune

BLÅ BOG

  • Født 5. maj 1976
  • Gift med Anna-Mette, der er viceforstander på Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole.
  • Børn: Simone (17), Søren (14) og Storm (6).
  • Cand.scient. i idræt og samfundsfag fra SDU. Speciale: Talentudvikling i dansk fodbold.
  • Pt orlov fra min stilling som Rektor for HF & VUC på SCU
  • Valgt til Skanderborg Byråd i 2010.
  • Udvalgsformand for Undervisnings- og Børneudvalget 2010-2019.
  • Borgmester for Skanderborg Kommune siden april 2019.
  • Aktiv i foreningslivet hele livet. Værdierne og fællesskabet har været med til at forme mig som person.
  • Elsker alle former for idræt, særlig passion for fodbold.